เกี่ยวกับเรา

บริษัท คงสินการทอ จำกัด

เริ่มก่อตั้งจากเด็กวิ่งสำเพ็งค่อยๆ เรียนรู้สะสมประสบการณ์จนสามารถผลิตผ้ายืดขายออกสู่ตลาดมากกว่า 30ปี  สามารถผลิตผ้ายืดให้กับลูกค้าตามต้องการ โดยยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ และคิดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

บริการของเรา

บริษัท คงสินการทอ จำกัด

รับผลิตผ้ายืดตามคำสั่งลูกค้า (OEM)
พร้อมทั้งลายผ้าตามต้องการ อาทิ เช่น Single jersey, Juti, Hanako, Pique, เม็ดข้าวสาร ฯลฯ